Historia i kamienie milowe

Firma ADAL powstała w 1981 roku jako warsztat rzemieślniczy w małym garażu w Ursusie pod Warszawą, z zamiarem projektowania i produkowania narzędzi technicznych – w szczególności aparatów airless do nakładania preparatów antykorozyjnych

Historia i kamienie milowe

Firma ADAL powstała w 1981 roku jako warsztat rzemieślniczy w małym garażu w Ursusie pod Warszawą, z zamiarem projektowania i produkowania narzędzi technicznych – w szczególności aparatów airless do nakładania preparatów antykorozyjnych

 

 

Powstanie firmy w Ursusie k/Warszawy
     
 
1981
     
     
rozpoczęcie produkcji aparatów malarskich airless
1983
     
patent na silnik
     
1984
     
     
Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich
1986
     
– wdrożenie obróbki skrawianiem CNC
– produkcja urządzeń do zakuwania węży ciśnieniowych
     
 
1987
     
  
     
– skonstruowanie pistoletu airless-plus
– budowa czterozaworowych pomp transferowych
1988
     
pierwsza duża pompa w stoczni
     
1989
     
 
     
pierwsza kabina do malowania proszkowego
1991
     
malarnia proszkowa z przygotowaniem powierzchni
     
 
1992
     
 
     
stal nierdzewna stosowana standardowo
1994
     
– certyfikat systemu jakości ISO9001
– maszyna do dozowania i spieniania poliuretanów
– automatyczna linia przygotowania powierzchni i malowania
– urządzenie do kleju UHV do szyb samochodowych
     
 
1995
     
 
     
– system transportu Power&Free
– instalacja do malowania profili aluminiowych
– systemy do dozowania wosku i poliuretanu
1997
     
kabiny plastikowe sukcesem na targach w Hanowerze
     
 
1998
     
 
     
urządzenie do nakładania i spieniania pianki poliuretanowej
1999
     
– komputerowo sterowana malarnia proszkowa
– kompaktowa kabina proszkowa z odzyskiem na cyklonie
     
 
2000
     
 
     
– cyfrowy pistolet Korona
– piece IR do polimeryzacji
– myjka do technologii NO RINCE
2001
     
– manipulatory pełnoskokowe
– system Power&Free na 750kg
     
 
2002
     
 
     
– system Power&Free z identyfikacją trawers
– malarnia automatyczna beczek
– CompuCoat malarnia proszkowa
2003
     
– system oczyszczania ścieków Zero-Waste
– linia technologiczna malowania części samochodowych
     
 
2004
     
 
     
– kabina LOTUS – patent na opuszczany dach w kabinie
– technologiczne gniazda montażowe dla motoryzacji
2005
     
– malarnia w technologii kataforezy z przenośnikiem Power&Free
– malarnia kataforetyczna obiegowa
– zdalne instalacje alarmowego powiadamiania (remote service)
– kabina ZEFIR z poziomą wentylacją
     
 
2006
     
 
     
– system transportu Power&Free na 2000 kg
– system transportu Power&Free o długości 1500 m
– malarnia w technologii autoforezy
2007
     
– engineering dla malarni detali o długości 16 m i masie 5000 kg
– portalowy system transportu detali do malarni zanurzeniowej
– engineering dla malarni kataforetycznej z przenośnikiem Power&Free o długości 4790 m
– kucie i sprawdzanie węży ciśnieniowych do 4790 bar
     
 
2008
     
 
     
– instalacja dla motoryzacji dla detali o masie do 4790 kg
– malarnia profili z dwoma gniazdami malowania proszkowego
– linia malowania butli gazowych z piecem IR
2009
     
– instalacja malowania wielkogabarytowych detali o szerokości do 3 m farbami rozpuszczalnikowymi
– instalacja malowania kabin ciężarówek farbami dwukomponentowymi
– malarnia kataforetyczna dla motoryzacji
– instalacja do malowania kataforetycznego i mokrego z P&F i portalami, z rozpoznawaniem trawers
     
 
2010
     
 
     
– nanoszenie nanosorbentów aplikacjami proszkowymi
– dwie instalacje do malowania proszkowego profili aluminiowych każda wydajności 1 mln m²
– kabina do automatycznego malowania wnętrza beczek
– instalacja malowania siłowników o długości do 2 m farbami dwukomponentowymi
2011
     
– malarnia proszkowa szaf elektrycznych
– usługowa malarnia proszkowa z automatycznym gniazdem malowania
– malowanie detali wielkogabarytowych o długości do 6 m i wadze 1500 kg farbami dwuskładnikowymi
– automatyczna malarnia beczek w Rosji
– malarnia kataforetyczna felg stalowych i ram kabin maszyn rolniczych
– zanurzeniowa malarnia mokra dla przemysłu budowlanego
– malarnia kataforetyczna z odlakierowywaniem i bejcowaniem
– nakładanie powłok adhezyjnych na części do wulkanizacji
     
 
2012
     
 
     
– instalacja LZO
– malowaniea kataforetyczne i proszkowe z systemem przejmowania i paczkowania detali
– wielkogabarytowa kabino-suszarka do malowania jachtów
– dwie w pełni zautomatyzowane malarnie proszkowe elementów maszyn rolniczych o wadze do 500kg
2013
     
– malarnia mokra odlewów
– automatyczna mokra malarnia z systemem kodowania trawers i zdalnym serwisem, motoredukty
     
 
2014
     
 
     
– wielkogabarytowa kabina lakierniczo-klimatyczna dla malowania maszyn rolniczych
– malarnia kataforetyczna z 10-cio zabiegowym przygotowaniem powierzchni części pneumatycznych
2015
     
– EC i proszek,dopalacz LZO, archiwizowanie parametrów procesu dla detali dla motoryzacji
– Compu-Chem system dozowania chemikaliów
     
 
2016
     
 
     
– malarnia anaforetyczna z dwoma gniazdami malowania proszkowego, długości do 9 m
– CompuMES
– malarnia kataforetyczna z gniazdem malowania proszkowego butli gazowych
– liczne zrobotyzowane manewrowanie detalami
– Instalacja do cynkowania wózków sklepowych
2017
     
– malarnia kataforetyczna z malowaniem proszkowym dla maszyn rolniczych
– przygotowanie powierzchni i malowanie proszkowe profili aluminiowych
– myjka natryskowa wykonana z PP  dla aluminium
– liczne, całkowicie zrobotyzowane instalacje do malowania natryskowego detali dla motoryzacji
– projektowanie i symulacja w czasie rzeczywistym malarni mokrej motoreduktorów o wadze 3 i 10 ton
– projektowanie modernizacji malarni Power&Free wraz ze sterowaniem malarni P&F
     
 
2018
     
 
     
– wielkogabarytowy piec do wypalania po malowaniu proszkowym
– specjalistyczne piece do suszenia drutu po malowaniu mokrym
– natryskowa malarnia automatyczna beczek
– zmiany własnościowe w spółce
2019
     
– 
     
2020
     
Scroll to Top