Czasopisma branżowe

Lakiernictwo przemysłowe

„Lakiernictwo Przemysłowe” jest jedynym czasopismem w Polsce opisującym całość procesów składających się na przemysłowe nakładanie powłok ochronnych i dekoracyjnych oraz przygotowanie powierzchni pod te powłoki. Pismo podejmuje zagadnienia związane z wyrobami lakierowymi, urządzeniami i technologiami, badaniem powłok, obowiązującymi normami i możliwymi certyfikatami oraz ekologią i bhp w lakierni.

Powder Coated Tough

Powder Coated Tough is the only North American magazine dedicated solely to powder coating. We faithfully cover the continued growth of powder coating technology and the diverse community of professionals who are passionate about powder. As the official publication of The Powder Coating Institute (PCI), we are dedicated to delivering the highest quality education, solutions, and resources—all from respected powder coating industry experts.

Powder Coating Institute

The Powder Coating Institute (PCI) currently represents the North American powder coating industry, promotes powder coating technology and communicates the benefits of powder coating to manufacturers, consumers, and government. PCI’s goal is to become the Voice of Powder Coating Worldwide.

Scroll to Top