Zmiany własnościowe w Spółce

Cezary Moczulak – Dyrektor Techniczny i Czonek Zarządu – w dniu 15.04.2020 objął 10% udziałów w  ADAL Sp. z o.o.

W dniu 15.04.2020 Cezary Moczulak objął 10% udziałów w  ADAL Sp. z o.o. po zawarciu umowy z Wojciechem Soszyńskim.

Jest to kolejny krok realizowanego od 7 lat planu zmiany pokoleniowej. W tym czasie kluczowi pracownicy Spółki byli stopniowo mianowani na stanowiska kierownicze i powoływani na Prokurentów lub Członków Zarządu.

Cezary Moczulak rozpoczął swoją karierę zawodową w 2003 r. w dziale produkcji. W trakcie studiów stopniowo angażował się w zadania projektowe i konstrukcyjne.

W uznaniu osiąganych wyników został mianowany na stanowisko Dyrektora Technicznego.

We wrześniu 2014 r. został powołany na Prokurenta a we wrześniu 2018 r. na Członka Zarządu.

Fakt objęcia udziałów w ADAL, w obecnych trudnych czasach jest dowodem na osobiste zaangażowanie Pana Moczulaka w dalszy rozwój Spółki.

Liczymy na dalsze wspólne sukcesy.

Jesteśmy zdecydowani kontynować naszą strategię zmiany pokoleniowej w gronie udziałowców.

Scroll to Top