Rozpoczynamy realizację zamówienia na instalację kataforezy oraz linię pasywacji

Podpisaliśmy umowę na dostawę dwóch linii technologicznych dla czołowego dostawcy części dla branży automotive.
Przedmiotem kontraktu są dwie instalacje technologiczne:
– automatyczna malarnia kataforetyczna, takt pracy 5 min./wsad, gabaryt wsadu LxBxH = 3×1,2×1,7m, max. ciężar wsadu 850kg;
– automatyczna linia pasywacji dla detali LxBxH = 0,2×0,2×1,9m. Transport detali za pomocą przenośnika obiegowego o prędkości nominalnej 0,6 m/min.
Planowany termin przekazania do eksploatacji obu linii wrzesień 2024.

Scroll to Top