Podpisaliśmy umowę na dostawę malarni proszkowej dla firmy Budmat w Gostyninie

Umowa na dostawę pionowej malarni proszkowej z przenośnikiem obiegowym o prędkości 2 m/min.

Rozpoczynamy realizację projektu

Scroll to Top