Podpisaliśmy umowę na dostawę malarni proszkowej dla ELEKTROBUD Wschowa

Podpisaliśmy kontrakt na dostawę kompletnej malarni proszkowej elementów stalowych, ocynkowanych oraz aluminiowych.

Malarnia składać się będzie z: – myjki natryskowej taktowej do przygotowania powierzchni w oparciu o proces fosforanowania cyrkonowego (6 zabiegów w 3 komorach); – stacji wody DEMI; – oczyszczalni ścieków technologicznych opartej na reaktorze porcjowym; – suszarki gazowej po myciu; – gniazda malowania proszkowego z kabiną ze stali INOX oraz odzyskiem proszku na blokach odzysku z filtrami; – ręcznych aplikacji proszkowych w systemie Corona; – pieca proszkowego; – przenośnika pół-automatycznego, doposażonego w stację wspomagania załadunku i rozładunku ciężkich detali. Dostarczone urządzenia umożliwiają malowanie detali o maksymalnych gabarytach LxBxH = 3.000×1.350×2.500 mm i wadze do 350 kg. Rzeczywista wydajność instalacji technologicznej to 6-10 minut na jedną zawieszkę (uzależniona od parametrów procesu chemicznego przygotowania powierzchni oraz szerokości detalu).

Scroll to Top