Podpisaliśmy umowę na dostawę instalacji technologicznej dla producenta maszyn rolniczych z Lublina

Zgodnie zpodpisaną umową instalacja technologiczna umożliwiająca chemiczne przygotowanie powierzchni oraz nałożenie powłoki ma zostać przekazana do eksploatacji do końca 2021r.

Będzie to kolejna malarnia dla naszego stałego klienta.

Rozpoczynamy realizację projektu.

Scroll to Top