Oddanie do użytku malarni proszkowej w Estonii

Dla naszego stałego klienta, firmy Arco Color, oddaliśmy do użytku kolejną malarnię proszkową.

Malarnia w kompletacji: – dwie proszkowe kabiny frontowe; – piec polimeryzacji; – ręczny przenośnik krzyżowy detali (ze zautomatyzowaną strefą powrotu pustych trawers oraz stacją wspomagającą załadunek i rozładunek ciężkich detali) umożliwia ręczne malowanie detali o maksymalnych gabarytach LxBxH = 6.000×1.200×2.000 mm i wadze do 500 kg. Montaż malarni (od momentu dostawy do rozpoczęcia produkcji) został wykonany w 11 dni. W pracę zaangażowane było łącznie 7 osób. Obecnie trwają rozmowy na temat dostawy następnej malarni proszkowej w podobnej kompletacji poszerzonej o gniazdo przygotowania powierzchni na bazie natryskowej obróbki chemicznej w technologii Oxilan.

Scroll to Top