Nowa aplikacja proszkowa typu KORONA – pistolet i sterownik APS952

Zakończyliśmy długotrwałe testy eksploatacyjne nowej aplikacji proszkowej zrealizowanej na nowej konstrukcji sterownika.

Zmodyfikowana została konstrukcja pistoletu dzięki czemu uzyskaliśmy stabilny przepływ powietrza i proszku oraz poprawienie rozpylenia. Nowy sterownik zapewnia wszystkie wymagane funkcje dla nowoczesnych aplikacji proszkowych. Osiągane parametry są porównywane z parametrami osiąganymi przez wiodące firmy w tej branży. Nowe aplikacje Korona znalazły już zastosowanie zarówno na stanowiskach malowania ręcznego jak i w dużych liniach automatycznych do malowania skomplikowanych detali.

Scroll to Top