NORD-PL2 malarnia motoreduktorów symulacja procesów

W celu optymalizacji procesów właściwy projekt i realizacja poprzedzone zostały opracowaniem symulacji przepływu materiału.

Analiza obejmowała zbudowanie modelu instalacji, z uwzględnieniem logiki działania przenośnika P&F oraz kodowania detali. Model był analizowany poprzez zadawanie różnych scenariuszy przewidywanych programów produkcji opracowanych na podstawie doświadczeń z użytkowania pierwszej linii malowania. Na podstawie wyników analiz wprowadzano bieżące korekty planu malarni, rozmieszczenia i wielkości buforów, wymaganej ilości zawieszek technologicznych. Otrzymane wyniki pozwoliły zoptymalizować system i zostały uwzględnione w praktycznej realizacji inwestycji.

Scroll to Top