Modernizacja malarni KTL – JOST Nowa Sól

Podpisaliśmy kontrakt na modernizację linii KTL z firmą z branży Automotiv.

Modernizacja ma na celu zwiększenie wydajności malarni o 50% oraz polepszenie jakości wyrobów.

Scroll to Top