Malarnia proszkowa dla branży maszyn rolniczych – SIPMOT Zamość

Uruchomiliśmy w firmie Sipmot w Zamościu malarnię proszkową elementów stalowych.

Pierwszym etapem realizacji projektu było wykonanie i przekazanie projektu techniczno – technologicznego. Dokument ten znacząco ułatwia Inwestorowi spełnienie wymogów organizacyjnych i prawnych związanych z działaniem malarni. Uruchomiana malarnia składa się z: – myjki natryskowej taktowej do przygotowania powierzchni w oparciu o proces fosforanowania cyrkonowego (5 zabiegów w 4 komorach); – stacji wody DEMI; – oczyszczalni ścieków technologicznych opartej na reaktorze porcjowym; – suszarki gazowej po myciu; – gniazda malowania proszkowego z kabiną ze stali INOX oraz odzyskiem proszku na cyklonie i filtrze końcowym; – ręcznych aplikacji proszkowych w systemie Corona; – pieca proszkowego; – przenośnika w technologii Power&Free, doposażonego w stację wspomagania załadunku i rozładunku ciężkich detali. Dostarczone urządzenia umożliwiają malowanie detali o maksymalnych gabarytach LxBxH = 3.200×1.250×1.850 mm i wadze do 420 kg. Rzeczywista wydajność instalacji technologicznej to 6-10 minut na jedną zawieszkę (uzależniona od parametrów procesu chemicznego przygotowania powierzchni).

Scroll to Top