Malarnia KTL – ASCO

W lipcu 2015 oddaliśmy do użytku kompaktową malarnię kataforetyczną części układów pneumatycznych.

Kompletna instalacja procesowa składa się z gniazda przygotowania powierzchni (10-cio strefowa wannowa myjka zanurzeniowa), gniazda malowania KTL ( trzy wanny: malowanie KTL oraz dwa zanurzeniowe płukania ultrafiltratem), suszarki wannowej (5 niezaleznych komór) oraz automatycznego przenośnika portalowego. Uzupełnieniem kompletacji jest oczyszczalnia ścieków poprodukcyjnych oraz stacja uzdatniania wody sieciowej.

Scroll to Top