LZO – TROTON Gościno

W kwietniu b.r. oddaliśmy do użytku instalację redukcji LZO w firmie Troton.

Instalacja realizuje proces oczyszczania powietrza wentylacyjnego z odpowietrzania zbiorników i mieszalników powstającej przy produkcji klejów, past i farb z rozpuszczalników. Taka instalacja spełnia swoje zadania przede wszystkim przy niewielkich strumieniach powietrza oczyszczanego jako alternatywa dla wszelkiego rodzaju dopalaczy związków organicznych. Jest oszczędna pod względem eksploatacyjnym i tania w zakupie. Inwestor osiągnął zamierzony cel tzn. ograniczył emisję LZO do atmosfery zapewniając ochronę środowiska na najwyższym poziomie. Uzyskano sprawność oczyszczania powietrza (redukcji LZO) na poziomie 99%, przy zdolności magazynowania LZO do kilkuset kg. ADAL ma możliwość zaprojektowania instalacji redukcji LZO dedykowanej dla konkretnego procesu technologicznego z uwzględnieniem optymalnych kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych.

Scroll to Top