ADAL Offer - Surface engineering - Thermal process - Process technology - A-zone elevated ovens

A-zone elevated ovens

Suszenie suchym powietrzem

Proces suszenia detali z wilgoci (wody) jak i suszenia farby można wykonać obniżając wilgotność powietrza w komorze suszarki.