ADAL Offer - Surface engineering - Liquid applications - Wet coating spray equipment - 1K-Technic - spray packs

1K-Technic - spray packs

 • 1K-Technic
  1K-Technic

.

Typy zestawów malarskich:

 STANDARD

Metoda hydrodynamiczna Airless szczególnie wskazana jest do malowania dużych, płaskich powierzchni. Farba przechodząc pod dużym ciśnieniem przez mały, odpowiednio ukształtowany otwór dyszy ulega rozbiciu (atomizacji) na bardzo małe cząstki. Stosowanie tej metody , w porównaniu z malowaniem pneumatycznym, pozwala na:

 • stosowanie materiałów o lepkości fabrycznej,
 • nanoszenie jednorazowo grubszych warstw materiału malarskiego,
 • skrócenie procesu malowania, zmniejszenie emisji rozpuszczalników,
 • lepsze wykorzystanie materiału malarskiego.

 

Malowanie hydrodynamiczne AIRLESS

 MAX

Proces malowania dużych powierzchni w trudnych warunkach otoczenia wymaga stosowania specjalnego sprzętu, takiego jak aparaty nowej generacji typu ADAL MAX-AIRLESS. Posiadają one wysokie parametry wydajności i trwałości potrzebne przy stosowaniu farb high solids, cynk-silikatów, epoksydowych i materiałów antykorozyjnych w takich gałęziach przemysłu jak:

 • budowa statków,
 • suche doki,
 • platformy wiertnicze,
 • kontenery,
 • kominy i dźwigi przemysłowe
 • oraz wielu innych.

AIR COMBI

Do praczyzjnego malowania powierychni o skomplikowanych kształtach szczególnie przydatna jest metoda malowania hydrodynamicznego z dodatkową osłoną powietrza AIR-COMBI.
Dokładne rozpylenie oraz regulacja kata rozpylenia uzyskiwana jest za pomocą sprężonego powietrza kierowanego wokół strumienia farby. Metoda ta łączy zalety malowania pneumatycznego oraz charakteryzuje się:

 • dużą wydajnością,
 • możliwością stosowania farb o dużej lepkości,
 • ograniczeniem zapylenia do minimum,
 • dużą dekoracyjnością,
 • lepszym wykorzystaniem materiały malarskiego.
 • Sprayers
  Sprayers (1/8)
 • 1K-Technic
  1K-Technic (2/8)
 • 1K-Technic
  1K-Technic (3/8)
 • 1K-Technic
  1K-Technic (4/8)
 • 1K-Technic
  1K-Technic (5/8)
 • 1K-Technic
  1K-Technic (6/8)
 • 1K-Technic
  1K-Technic (7/8)
 • 1K-Technic
  1K-Technic (8/8)

.

Wet painting live, practical spray application of liquid paint

 • Sprayers
  Sprayers (1/10)
 • Sprayers
  Sprayers (2/10)
 • Sprayers
  Sprayers (3/10)
 • Sprayers
  Sprayers (4/10)
 • Sprayers
  Sprayers (5/10)
 • Sprayers
  Sprayers (6/10)
 • Sprayers
  Sprayers (7/10)
 • Sprayers
  Sprayers (8/10)
 • Sprayers
  Sprayers (9/10)
 • Sprayers
  Sprayers (10/10)