ADAL Offer - Intralogistic - Overhead conveyors - Power & Free conveyors

Power & Free conveyors

Automatic two-track transport ensures functionally any flow of details and full flexibility of the technological line. The principle of double-track transport is that the top chain moves uniformly in the pull chain. Only transport carts run in the bottom track. Transport carts move thanks to drivers permanently connected to the pull chain. There are two solutions for driving systems. One is made of bogies with a fixed hook that works with the movable chain carrier. He implements this system in his ADAL conveyors. In another system, the chain carrier is fixed, while the trolley hook can be folded accordingly. Hitching or hooking of the drivers causes movement or stops of hangers in appropriate places of the transport line (hence the adopted name of this system - POWER from the pull chain; FREE - from freely moving trucks).

The transport is made in the form of a closed two-track loop. You can build simple systems using only the basic functionality of this transport or more complex systems with switches (switches) and storage zones - angular or parallel. An indispensable component of two-track transport is a series of indirect control mechanisms, such as stoppers (locks), pawls, switches, brakes and an automatic control and monitoring system.

Systemy  automatyczne Power & Free  mają  za zadanie zautomatyzowanie procesu technologicznego przemieszczania detali w linii lakierniczej,  zminimalizowania  czynnika  ludzkiego  w  procesie  przepływu  materiału, zwiększenia  wydajności technologicznej i niezawodności procesu. Udział człowieka w  procesie  technologicznym  przemieszczania  detali  ogranicza  się  do  nadzoru prawidłowości  przebiegu  procesu,  dostarczenia  detali  na  stanowiska  załadowcze oraz rozładunek detali po procesie. 

 • Power & Free
  Power & Free (1/10)
 • Power & Free
  Power & Free (2/10)
 • Power & Free
  Power & Free (3/10)
 • Power & Free
  Power & Free (4/10)
 • Power & Free
  Power & Free (5/10)
 • Power & Free
  Power & Free (6/10)
 • Power & Free
  Power & Free (7/10)
 • Power & Free
  Power & Free (8/10)
 • Power & Free
  Power & Free (9/10)
 • Power & Free conveyors
  Power & Free conveyors (10/10)

Głównym  elementem  przenośnika  podwieszonego  typu  Power&Free  jest dwutorowa  szyna,  w  której  w  górnym  torze  porusza  się  niezależnie  łańcuch pociągowy. W torze dolnym przemieszczają się wózki trawers. Na łańcuchu w określonej podziałce zawieszone są zabieraki, przystosowane do współpracy z zaczepem przednich wózków trawers.  Mechaniczne  sterowanie  ruchem  trawers  realizowane  jest  za  pośrednictwem mechanizmów  rozmieszczonych  w  określonych  punktach  linii  technologicznej.  W  zależności  od  rodzaju  operacji  trawers  może  się  zatrzymać  lub  poruszać  wg. wymagań  procesu.  Pomiędzy  strefami  technologicznymi  znajdują  się  obszary magazynowania (buforowania) trawers. Dzięki temu zwiększa się elastyczność linii i następujące po sobie procesy nie są wzajemnie zakłócane. Przenośnik  Power & Free  służy  do  transportu  detali  od  stanowiska  załadunku  poprzez  urządzenia  technologiczne  do stanowiska rozładunku. W tym procesie wykorzystuje się główną jego funkcjonalność polegającą  na  niezależnym  przemieszczaniu  się  łańcucha  pociągowego  względem trawers. Dzięki temu można sterować przepływem detali w ramach poszczególnych wydzielonych stref technologicznych (przygotowanie powierzchni detali, malowanie, wygrzewanie w piecu, studzenie) i operacyjnych (załadunek, rozładunek).