About ADAL - History & Milestones

History & Milestones

The ADAL company was established in 1981 as a craft workshop in a small garage in Ursus near Warsaw, with the intention of designing and producing technical tools - in particular airless spray unit for applying anti-corrosive preparations

 

 

Establishment of the company in Ursus near Warsaw
     
  
1981
     
     
rozpoczęcie produkcji aparatów malarskich airless
1983
     
patent na silnik
     
1984
     
     
Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Poznańskich
1986
     

- wdrożenie obróbki skrawianiem CNC
- produkcja urządzeń do zakuwania węży ciśnieniowych

     
 
1987
     
  
     
- skonstruowanie pistoletu airless-plus
- budowa czterozaworowych pomp transferowych
1988
     
pierwsza duża pompa w stoczni
     
1989
     
 
     
pierwsza kabina do malowania proszkowego
1991
     
malarnia proszkowa z przygotowaniem powierzchni
     
 
1992
     
 
     
stal nierdzewna stosowana standardowo
1994
     
- certyfikat systemu jakości ISO9001
- maszyna do dozowania i spieniania poliuretanów
- automatyczna linia przygotowania powierzchni i malowania
- urządzenie do kleju UHV do szyb samochodowych
     
 
1995
     
 
     
- system transportu Power&Free
- instalacja do malowania profili aluminiowych
- systemy do dozowania wosku i poliuretanu
1997
     
kabiny plastikowe sukcesem na targach w Hanowerze
     
 
1998
     
 
     
urządzenie do nakładania i spieniania pianki poliuretanowej
1999
     
- komputerowo sterowana malarnia proszkowa
- kompaktowa kabina proszkowa z odzyskiem na cyklonie
     
 
2000
     
 
     
- cyfrowy pistolet Korona
- piece IR do polimeryzacji
- myjka do technologii NO RINCE
2001
     
- manipulatory pełnoskokowe
- system Power&Free na 750kg
     
 
2002
     
 
     
- system Power&Free z identyfikacją trawers
- malarnia automatyczna beczek
- CompuCoat malarnia proszkowa
2003
     
- system oczyszczania ścieków Zero-Waste
- linia technologiczna malowania części samochodowych
     
 
2004
     
 
     
- kabina LOTUS - patent na opuszczany dach w kabinie
- technologiczne gniazda montażowe dla motoryzacji
2005
     
- malarnia w technologii kataforezy z przenośnikiem Power&Free
- malarnia kataforetyczna obiegowa
- zdalne instalacje alarmowego powiadamiania (remote service)
- kabina ZEFIR z poziomą wentylacją
     
 
2006
     
 
     
- system transportu Power&Free na 2000 kg
- system transportu Power&Free o długości 1500 m
- malarnia w technologii autoforezy
2007
     
- engineering dla malarni detali o długości 16 m i masie 5000 kg
- portalowy system transportu detali do malarni zanurzeniowej
- engineering dla malarni kataforetycznej z przenośnikiem Power&Free o długości 4790 m
- kucie i sprawdzanie węży ciśnieniowych do 4790 bar
     
 
2008
     
 
     
- instalacja dla motoryzacji dla detali o masie do 4790 kg
- malarnia profili z dwoma gniazdami malowania proszkowego
- linia malowania butli gazowych z piecem IR
2009
     
- instalacja malowania wielkogabarytowych detali o szerokości do 3 m farbami rozpuszczalnikowymi
- instalacja malowania kabin ciężarówek farbami dwukomponentowymi
- malarnia kataforetyczna dla motoryzacji
- instalacja do malowania kataforetycznego i mokrego z P&F i portalami, z rozpoznawaniem trawers
     
 
2010
     
 
     
- nanoszenie nanosorbentów aplikacjami proszkowymi
- dwie instalacje do malowania proszkowego profili aluminiowych każda wydajności 1 mln m²
- kabina do automatycznego malowania wnętrza beczek
- instalacja malowania siłowników o długości do 2 m farbami dwukomponentowymi
2011
     
- malarnia proszkowa szaf elektrycznych
- usługowa malarnia proszkowa z automatycznym gniazdem malowania
- malowanie detali wielkogabarytowych o długości do 6 m i wadze 1500 kg farbami dwuskładnikowymi
- automatyczna malarnia beczek w Rosji
- malarnia kataforetyczna felg stalowych i ram kabin maszyn rolniczych
- zanurzeniowa malarnia mokra dla przemysłu budowlanego
- malarnia kataforetyczna z odlakierowywaniem i bejcowaniem
- nakładanie powłok adhezyjnych na części do wulkanizacji
     
 
2012
     
 
     
- instalacja LZO
- malowaniea kataforetyczne i proszkowe z systemem przejmowania i paczkowania detali
- wielkogabarytowa kabino-suszarka do malowania jachtów
- dwie w pełni zautomatyzowane malarnie proszkowe elementów maszyn rolniczych o wadze do 500kg
2013
     
- malarnia mokra odlewów
- automatyczna mokra malarnia z systemem kodowania trawers i zdalnym serwisem, motoredukty
     
 
2014
     
 
     
- wielkogabarytowa kabina lakierniczo-klimatyczna dla malowania maszyn rolniczych
- malarnia kataforetyczna z 10-cio zabiegowym przygotowaniem powierzchni części pneumatycznych
2015
     
- EC i proszek,dopalacz LZO, archiwizowanie parametrów procesu dla detali dla motoryzacji
- Compu-Chem system dozowania chemikaliów
     
 
2016
     
 
     
- malarnia anaforetyczna z dwoma gniazdami malowania proszkowego, długości do 9 m
- CompuMES
- malarnia kataforetyczna z gniazdem malowania proszkowego butli gazowych
- liczne zrobotyzowane manewrowanie detalami
- Instalacja do cynkowania wózków sklepowych
2017
     
- malarnia kataforetyczna z malowaniem proszkowym dla maszyn rolniczych
- przygotowanie powierzchni i malowanie proszkowe profili aluminiowych
- myjka natryskowa wykonana z PP  dla aluminium
- liczne, całkowicie zrobotyzowane instalacje do malowania natryskowego detali dla motoryzacji
- projektowanie i symulacja w czasie rzeczywistym malarni mokrej motoreduktorów o wadze 3 i 10 ton
- projektowanie modernizacji malarni Power&Free wraz ze sterowaniem malarni P&F
     
 
2018
     
 
     
- wielkogabarytowy piec do wypalania po malowaniu proszkowym
- specjalistyczne piece do suszenia drutu po malowaniu mokrym
- natryskowa malarnia automatyczna beczek
- zmiany własnościowe w spółce
2019
     
     
2020